Erkenbert-Museum / Erkenbert-Museum / Moritz Elsässer [CC BY-NC-SA]
Provenance/Rights: Erkenbert-Museum / Erkenbert-Museum / Moritz Elsässer [CC BY-NC-SA]

Modemappe Karin Bruns: Dame mit Hochfrisur

Object information
Erkenbert-Museum Frankenthal
Contact the institution
Source
Erkenbert-Museum
Creator
Erkenbert-Museum / Moritz Elsässer
Copyright Notice
CC BY-NC-SA
Description
Vorderseite Kopie